Gjenbruksbasen er en løsning med mål om å bidra til gjenbruk og resirkulering av byggematerialer og komponenter.

 

Ved å ha full oversikt over hvilke bygg som inneholder hva og hvilke materialer som kan gjenbrukes, så kan nye prosjekter utnytte disse ressursene som ellers ville ha blitt kastet. 

 

Løsningen er bygget rundt en databaseløsning som inneholder blant annet: lager- og logistikkfunksjon, brukerfunksjon, reservasjonssystem, QR-koder, historikk, kategorisering etter NS3541 "Bygningsdelstabell" og rapportfunksjoner.