Hvem vi er

Ideen til TIGNE kom fra et ønske om å gjøre hverdagen enklere for bedrifter og organisasjoner.

Vi er teknologer som brenner for effektivisering, optimalisering og å finne bedre måter å løse problemer på. 

Hos oss samler vi digital kompetanse på tvers av mange fagfelt for å kunne levere ett komplett produkttilbud.

Det gjør at våre kunder får færre leverandører å forholde seg til, og at de kan få samhandling mellom alle systemer og verktøy i sine organisasjoner.