A group of guys working together with computers in a couch.

We create innovative digital products which simplify every-day life and connect people.

Some of our work

Working Name

Nytt prosjekt som lanseres primo 2022

Brokerbase

Brokerbase er en løsning som holder oversikt over Norges eiendomsmeglermarked.

Gjenbruksbasen

En løsning som skal bidra til gjenbruk og resirkulering av byggematerialer og komponenter.