Enten man er et stort eller lite selskap er man avhengig av å treffe med den digitale kommunikasjonen  for å lykkes i dagens markeder. I denne artikkelen ser vi overordnet på hvordan man best kan gå frem for å treffe ønsket målgruppe. 

 

 

 

 

Plattform

Mobil, tablet, pc, konsoll eller annet, mulighetene for å komme seg på nett er mange i 2021. De forskjellige plattformene utvikles og stadig blir flere til stede på internett. 

Globalt ser man en tydelig trend hvor mobil vokser med 4,6 %, tablets vokser med 3,3 % samtidig som bruken av pc-er faller med 5,8 % fra des 19 – des 20. Totalt sett fordeler antall brukere seg med 55,7 % på mobil, 41,4 % på pc og 2,8 % på tablets. Antall mobile brukere er altså størst, og mobilbruken øker kraftig hvert år.

Webtrafikk etter enhet. www.datareportal.com

 

I Norge ser vi derimot en noe annerledes trend hvor pc-er faktisk vokser med 3,6 %, mobiler vokser med 0,8 %, mens tablets faller med 41 %. Totalt fordeler antall brukere seg med 45,3 % på mobil, 51,5 % på pc og 3,1 % på tablets. Sammenlignet med globalt bruker vi altså pc-er i mye større grad, og trenden er tiltagende. Denne trenden kan dog skyldes bedre tilgjengelighet på pc-er enn i andre land.   

 

Fordelingen av brukere på forskjellige plattformer gir et godt bilde av hvor viktig det er i dag at digital kommunikasjon fungerer på alle plattformer.

 

 

 

 

Kanaler

Dersom man ser på aldersfordelingen blant hvordan mennesker innhenter informasjon om merkevarer vil man se en tydelig trend. Desto yngre publikum,  desto mer bruker de sosiale medier (SOME), og tilsvarende mindre søkemotorer, slik det går frem av undersøkelsen gjennomført av www.datareportal.com under. 

Primære kanaler for undersøkelse av merkevarer.  www.datareportal.com

 

Burde man dermed kun prioritere SOME eller tradisjonelle søkemotorer? En kombinasjon vil gi det bredeste nedslaget i forskjellige segmenter, og er viktig for å skape et solid digitalt fotavtrykk. Samtidig kan man heller prioritere ressurser til de kanaler som treffer ønsket segment best.

 

 

 

 

Nettsidene

Grunnpilaren i ethvert selskaps digital kommunikasjon er som regel egne nettsider. Brukere søker informasjon i flere kanaler, men et stort flertall er innom nettsider for å bli kjent med et selskap. I en undersøkelse gjort av Global Web Index (se under) viste deg seg at hele 50,4 % av brukerne besøkte et selskaps nettsider, 24,8 % så en video laget av selskapet, mens 21,9 % besøkte en av SOME-sidene til selskapet.

Merkevare-relaterte aktiviteter online.  www.datareportal.com

 

Nettsider er som et butikkvindu hvor hele verden kan vurdere hvem du er, og få et helhetsinntrykk av kvaliteten på dine tjenester eller varer. Samtidig skal nettsiden også være en portal hvor du kommer i kontakt med aktuelle kunder på en effektiv måte. Det er altså viktig at man klarer å fange oppmerksomheten til de besøkende, og opprette kontakt slik at de ikke forsvinner uten noen videre interaksjon. Les mer om viktigheten av gode nettsider her.

 

I TIGNE bruker vi mye energi på å forstå hva våre klienter ønsker å oppnå, slik at vi kan hjelpe de med å få mest mulig ut av sine nettsider. Les mer om våre webdesign.