Data dominerer alle kriker og kroker av vårt samfunn. Samtidig har dette begrepet blitt et samleord som inneholder mange forskjellige betydninger. I denne artikkelen forsøker vi å belyse de grunnleggende prinsippene, og noen av de mange mulighetene data kan gi deg.

 

 

 

Strukturert informasjon

I sin mest enkleste utforming er data kun 1- og 0-tall som i forskjellige kombinasjoner representerer for eksempel bokstaven «a» (00001 binært). I bunn av alt som rører seg inne i en pc ligger dette systemet til grunn. Mellom det binære og det man ser og skriver inn på en datamaskin, ligger det gjerne 3-5 forskjellige programmeringsspråk. Dette gjør det mulig for oss å «oversette» våre ord og uttrykk til pc-enes språk, slik at dataene kan behandles og lagres på ønsket måte.

 

Data kan forklares veldig enkelt ved å si at det er informasjon strukturert og lagret på en bestemt måte. Det finnes mange forskjellige regelsett for hvordan data kan lagres, og dette tilpasses hvert enkelt program eller løsning som designes.

 

 

 

Dataenes hjem - Databasen

For å forstå konseptet bak en database kan vi ta utgangspunkt i en Excel-fil. I bunn og grunn er en Excel-fil også laget for å lagre og strukturere informasjon. Man velger ut celler hvor man lagrer forskjellig informasjon, og gir de forskjellige kolonner og rader navn som er beskrivende for hva som er lagret der. En database fungerer mye på samme måte – dog med en del viktige forskjeller.

I en database lagres informasjonen i tabeller hvor kolonnene er forhåndsdefinert. Hver kolonne beskriver en «egenskap» ved informasjonen vi skal lagre. Hver rad er en «enhet» av informasjon, og her legges hver nye enhet etter hverandre. Hvis vi for eksempel skulle laget en oversikt over alle hundene som finnes i nabolaget kunne vi gjort det slik: Opprettet en tabell som heter «hunder». Kolonner: navn, alder, rase. For å registrere første hund legger vi inn rad nr. 1. med navn: «Buddy», alder: 3, rase: «Cocker Spaniel».

 

Databasene med sine tabeller er altså mye mer rigide og fastlåste enn et Excel-dokument. Det betyr dog ikke at de ikke er like fleksible – godt databasedesign sørger for at man kan oppnå den samme friheten. Forskjellen er dog at databaser, når de først er opprettet, er fastlåst til de reglene man har definert. Det gjør at man alltid kan stole på at databasen inneholder informasjon lagret på den måten man ønsker, slik at det blir lett å hente den ut og bruke den videre i arbeid og analyser.

 

En database må i tillegg til å definere hvordan informasjonen lagres, være i stand til å kommunisere informasjon til de tjenestene som har behov for det. Derfor settes databaser ofte opp som servere som kan kommunisere med andre enheter over internett, gitt at enhetene oppgir riktig brukernavn og passord.

 

 

 

Relasjoner er like viktig for maskiner som for mennesker

Uavhengig av hvilke regelsett man velger, blir dataene lagret på en måte som er det man kaller relasjonell. Det vil si at en «rad» med informasjon tilknyttes et unikt tall, ofte kalt «primærnøkkel». Om man ønsker å henvise til en spesifikk informasjon, kan man kun oppgi dette tallet med en henvisning til hvor informasjonen er lagret. Det sparer plass, og gjør at lagringen og ikke minst opphentingen av informasjon går svært mye raskere enn dersom man skulle lagret alt i sin helhet.

 

Bakgrunnen for dette er at å lagre et tall tar mye mindre plass enn alle bokstavene vi ellers måtte ha brukt for å lagre det på disk. Moderne databehandling er altså avhengig av gode relasjoner, ikke så ulikt resten av verden.

 

 

 

Databasenes hjem - Datavarehus

Hvordan strukturerer man så opp de forskjellige databasene og deres tabeller? Svaret er et moderne datavarehus, som kan tilpasses i ulike størrelser og kompleksiteter. Enkelt forklart er et datavarehus en måte å strukturere, samle og samkjøre forskjellige databaser og kilder. Man sentraliserer all informasjon på et sted, hvilket gir en veldig stødig og pålitelig kjerne av data som kan serve resten av organisasjonen.

 

Selv om datavarehus høres abstrakt ut er det i bunn og grunn ikke annet enn de beste praksisene for å strukturere og lagre data. Det er mange andre

 

 

 

Strukturert, sentralisert data gir:

 

- Lynrask datatilgang. Bygg rapporter og oversikter enkelt og raskt.

- Førsteklasses datakvalitet, tryggheten i å vite at informasjonen er korrekt.

- Historisk arkiv over tidligere lagret data, slik at man kan identifisere trender og mulige utfordringer før de oppstår.

- Muligheten til å ta bedre avgjørelser med et bedre informasjonsgrunnlag.

- Evnen til å bedre forecaste for fremtiden.

- Enorme tidsbesparelser for ansatte og støttefunksjoner.

- Business Intelligence-muligheter.

- Høy avkastning på investeringene – datastruktur er noe av det mest lønnsomme man kan investere i.

 

 

Data er passion i TIGNE, og vi hjelper deg gjerne med å få kontroll på dine. Det er enkelt å komme i gang og resultatene vil raskt bli synlige.